Hiina kaabeltööstuse areng kiirperioodist stabiilseks perioodiks

Traadi- ja kaabeltööstus on Hiina majanduse ehitamisel oluline toetav tööstus. See pakub infrastruktuuri energia- ja sidetööstusele, moodustades veerandi Hiina elektritööstuse toodangu väärtusest. See on autotööstuse järel masinatööstuse suuruselt teine ​​tööstus ja mängib olulist rolli rahvamajanduses. „Stabiilse kasvu ja struktuurse kohandamise“ poliitika hiljutise vastuvõtmisega väheneb majanduskasvu määr võrreldes varasemaga, kuid struktuurne kohanemine soodustab pikaajalist arengut ja on ka Hiina arenguks vajalik viis. 2014. aasta esimeses kvartalis aeglustus ülemaailmne kasv oodatust rohkem ja aastane kasvutempo langes 2,75% -ni 2013. aasta teise poolaasta 3,75% -lt. Vaatamata mõnes riigis (Jaapanis ja Saksamaal) oodatust paremale majandustulemusele Hispaania ja Ühendkuningriik) on maailmamajanduse üldise nõrkuse tõttu kasv aeglustunud.

Nende hulgas on maailma majanduskasvu languse peamine põhjus Ameerika Ühendriikide ja Hiina, maailma kahe suurema majanduse, kohanemine. Ameerika Ühendriikides ületas varude ülevaru 2013. aasta lõpus ootusi, mis viis tugevamate kohandusteni. Nõudlust pidurdas veelgi karm talv: eksport vähenes järsult pärast neljanda kvartali tugevat kasvu ja toodangu kahanemist 2014. aasta esimeses kvartalis. Hiinas aeglustus sisenõudlus oodatust rohkem, kuna pingutused laenukasvu kontrollimiseks ja kohanemiseks kinnisvaratööstusest. Lisaks aeglustus majandustegevus teistel arenevatel turgudel, näiteks Venemaal, järsult, kuna piirkondlik poliitiline pinge nõrgendas veelgi nõudlust.

Selle aasta teisel poolel võttis Hiina majandustegevuse toetamiseks vastu tõhusa ja sihipärase poliitika ja meetmed, sealhulgas maksusoodustused väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, finants- ja infrastruktuurikulude kiirendamine ning reservide määra sihipärane korrigeerimine. 2014. aastal peaks majanduskasv olema 7,4%. Järgmisel aastal peaks SKP olema 7,1%, kui majandus läheb üle jätkusuutlikumale kasvuteele ja langeb veelgi.

Hiina kaabeltööstust on mõjutanud aeglane välismajanduslik areng ning ka sisemajanduse kogutoodangut on vähendatud 7,4% -ni aasta alguses oodatud 7,5% -lt. Kaabeltööstuse kasv jääb 2014. aastal veidi madalamaks kui eelmisel aastal. Riikliku statistikabüroo uusima ekspressstatistika järgi kasvas traat- ja kaabeltööstuse (välja arvatud optiline kiud ja kaabel) põhitegevustulu 2014. aasta jaanuarist juulini 5,97% ning kogukasum 13,98 % aasta aastalt. Jaanuarist juulini vähenes juhtmete ja kaablite impordikogus aastaga 5,44% ning ekspordimaht suurenes aastaga 17,85%.

Hiina kaabeltööstus on jõudnud ka stabiilsesse arenguperioodi alates kiirest arendusperioodist. Sel perioodil peab kaabeltööstus järgima ka aja tempot, kiirendama tootesektori struktuuri kohandamist tööstuses, mahajäänud tootmisvõimsuse kõrvaldamist ja juhtima tööstuse arengut uuendustega, et liikuda suurelt kaabli tootjariigist tootmisjõuni.


Postituse aeg: mai-12-2020